Afbeelding1

Je kind hoogbegaafd ….en wat dan ??

Wil je weer twinkeling in de ogen van je kind zien en wil je bouwen aan je eigen ouderrol om de ouder te zijn die je graag zou willen zijn?

Dan is ons droomplan in Bonaire misschien precies wat je zoekt:

De BIG Giftedness Family Retreat is een zeer unieke expeditie van een week, voor gezinnen met zeer talentvolle en (hoog)begaafde kinderen uit Nederland én Bonaire, waarin de gezinnen de uitdaging aangaan voor een gezamenlijk programma aansluitend aan een vakantie periode, zodat het gezin er een week vakantie aan kan verbinden.

Deze expeditie wordt begeleid door de ECHA specialisten in Gifted Education Astrid Loontjens, Anita Wuestman, Marijke Schekkerman en Marieke van der Zee op verzoek en in samenwerking met de BIG Ideas Foundation Bonaire.

Het programma bestaat uit 3 elementen:

 • Masterweek voor kinderen:
  Talent- en identiteitsontwikkeling als verrijkingsprogramma
 • Ouderprogramma:
  Verdieping in je rol als ouder van een begaafd kind/begaafde kinderen.
 • Quality-time:
  Met je gezin genieten van Bonaire tijdens het programma en in de aansluitende week vakantie (facultatief).

De BIG Giftedness Family Retreat  wordt gezien als verdiepend- en verrijkend-onderwijs dat als vervanging mag gelden van de reguliere schoolweek. Hiertoe moet vrijstelling bij de school worden aangevraagd. Aangezien de vrijstelling voor slechts 5 schooldagen nodig is  mag een school deze zonder bijzondere aanvragen zelfstandig verlenen. Voor een onderwijskundige verantwoording voor de masterweek voor de kinderen, zie: Didactische verantwoording Expeditie Bonaire

BIG Giftedness Family Retreat 2016:

In 2016 is de Family Retreat aangeboden in de week van 22 t/m 26 februari  op het Landhuis Wanapa, gelegen op een hele rustige fantastische plek op het eiland Bonaire. In totaal hebben 3 gezinnen uit Nederland deelgenomen, 4 gezinnen oorspronkelijk uit Nederland die nu op Bonaire wonen en 3 Bonairiaanse gezinnen. Iedere deelnemer heeft op zijn eigen manier deelgenomen en genoten van het aanbod, het aanbod van kennis en vaardigheden op het gebied van omgaan met hoogbegaafdheid en de wederzijdse contacten, het delen van ervaringen heeft geleid tot het grote succes van het retreat voor alle deelnemers. De financiering is deels door de deelnemers zelf en deels door sponsoren ( Obersi Group en de Rotary tot stand gekomen.

BIG Giftedness Professional Program 2016:

Naast het Family retreat hebben we onze kennis ervaring kunnen gebruiken voor het aanbod van een BIG Gifted Professionals Program voor leerkrachten, betrokkenen in het onderwijs en specialisten in het onderwijs en de jeugdzorg:

 • een start conferentie voor ongeveer 50 mensen medewerkers uit het onderwijs
 • een cursus voor 18 leerkrachten van 7 basisscholen en specialisten van Exepertise centrum Onderwijs en Zorg
 • een losse workshop voor een zelfsatdnige basisschool
 • een informatieavond  voor ouders via het centrum voor Jeugd en gezin en Jeugdzorg
 • een workshop over signalering en opvoedingsondersteuning voor medewerkers van CJG en Jeugdzorg.

Dit aanbod is tot stand gekomen door de financiele bijdragen van de betrokken instanties zelf.

Het aanbod van het Professional Program heeft geleid tot meer bewustwording en kennis op het eiland over hoogbegaafdheid en zal in de toekomst leiden tot meer begeleiding en beter Passend onderwijs voor deze doelgroep. Ook de aandacht en steun van de leerplichtambtenaar Onnie Emerenciana en Nolly Oleana van RCN/OCW voor deze doelgroep zal hieraan een belangrijke bijdrage kunnen leveren.

Kijk naar de presentatie over het gehele programma van de BIG Gifted Program 2016: presentatie ECHA verening [Compatibiliteitsmodus]

BIG Giftedness Family Retreat 2017:

Ook in 2017 willen we graag een dergelijk programma aanbieden, enkele gezinnen hebben al aangegeven graag deel te nemen, afhankelijk van de behoefte en de inschrijvingen zullen we snel een volgend Family retreat plannen. Deze keer willen we ons naast de basisschool leerlingen ons ook richten op de onderbouw van de voortgezet onderwijsscholen.

Data:

De datum van ons volgende programma is van 16 t/m 20 oktober 2017.

Dit valt in de herfstvakantie van de regio Zuid en Midden en sluit aan bij de vakantie week van regio Noord. Het kan voor school als vervangend onderwijs op een andere locatie worden gezien, zodat u aansluitend nog een week op Bonaire uw vakantie kan doorbrengen.

Locatie:

Een prettige en kindvriendelijke locatie op Bonaire. Welke locatie het precies wordt maken we zo snel mogelijk bekend.

 

Heeft u interesse in dit aanbod of wilt u zich aanmelden, dan kunt u ons via het contactformulier een bericht sturen.

Kijk naar berichten in de media:

In Engels:

In Papiamento:

Zien we u op Bonaire ??

CONTACT

Send messageFormulier

Contact information

Email contactadres:
buromare@gmail.com

Onderwijs Kwartiermaker
iXi-je
ECHA opleiding
De Begaafden Wijzer
Buro Mare